Administratorem Państwa danych osobowych jest Karoń Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki REGON 101702340, NIP 7732474020 KRS 1022790 zwana dalej Administratorem.

Dane do kontaktu:

885 777 745

administracja@karon.pl.

1.Państwa dane osobowe są przetwarzane odpowiednio:

 1. W związku z realizacją przez Administratora na Państwa rzecz umowy
  o realizację usług, umowy o dostawę towarów dostarczanych przez Administratora, w tym realizacji zamówień. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usług lub innych podobnych, które na Państwa życzenie są świadczone przez Administratora
 2. w związku z wyrażoną zgodą na przedstawienie przez Administratora oferty produktowej
 3. w związku z zawartą umową o współpracy / dostawie przez Państwa usługi produktów na rzecz Administratora

2. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). W zależności od celu przetwarzania poszczególnych kategorii danych przez Administratora brak podania danych osobowych:

 1. uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT
 2. uniemożliwi przedstawienie oferty produktowej

3. Administrator informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

4. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres  przedawnienia ewentualnych roszczeń podatkowych i cywilnych.

5. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Kancelariom prawnym obsługującym Administratora,
 2. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT Administratora,
 3. Osobom lub firmom obsługującym Administratora w zakresie ochrony danych osobowych
 4. Firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe
 5. Firmom konsultingowym świadczącym usługi na rzecz Administratora
 6. Firmom kurierskim i pocztowym

6. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem -tel.. 885 777 745, e-mail: administracja@karon.pl.

Jakie dane zbieramy i po co?

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Na podstawie adresu IP nie można w prosty sposób, jednoznacznie określić użytkownika sieci.

Pliki cookies (ciasteczka)

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje plików cookies:

– stałe pliki cookies – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,

– sesyjne pliki cookies – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies stosowane przez nas nie przechowują żadnych danych osobowych. 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.

Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej, a w szczególności na możliwość dokonywania zakupów internetowych oraz poprawne wyświetlanie zawartości stron.

Pliki z logami serwera

Informacje generowane automatycznie przez serwer. Dane te służą diagnozowaniu ewentualnych problemów z oprogramowaniem i sprzętem, analizie trendów oraz śledzeniu ruchu na stronie w celach statystycznych.